Vragen en antwoorden Nederlandse Monitor Volwasseneneducatie

In Nederland faciliteren verschillende gemeenten taaltrajecten voor haar volwassen inwoners. Doel daarvan is dat deze volwassenen een betere plek in de samenleving krijgen. De vraag die gemeenten zich stellen is wat de impact is van de leertrajecten op het gebied van sociale inclusie (de sociale deelname aan de samenleving) en of deze impact blijvend is. Wetenschappers gebruiken voor het onderzoek naar de impact vragenlijsten. Deze vragenlijsten zien op verschillende thema’s: nationale taalvaardigheden, digitale vaardigheden, assertiviteit, ontmoeten & ondernemen, natuur- en sportactiviteiten en financiële vaardigheden. De vragenlijsten worden digitaal afgenomen en hierbij worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Bij dit proces komt een aantal vragen op. 1. Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking? 2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom? 3. Wie is verwerker en waarom? 4. Wie verricht het onderzoek? 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard? 6. Hoe worden de gegevens bewaard? 7. Wie is eigenaar van de persoonsgegevens? 8. Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens? 9. Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking bij de sociale-inclusiemodule?
Ad 1. De grondslag voor de gegevensverwerking bij de sociale-inclusiemodule Elke gegevensverwerking moet gebaseerd zijn op ten minste een van de in arti...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:23 PM
Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom?
Ad 2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke en waarom? De verwerkingsverantwoordelijke is degene die in juridische zin bevoegd is middelen en doel vast te...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:25 PM
Wie is verwerker en waarom?
Ad 3. Wie is verwerker en waarom? Bij de gegevensverwerking voor het onderzoek is geen sprake van een verwerker. Qwasp verwerkt de gegevens, maar niet i...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:25 PM
Wie verricht het onderzoek?
Ad 4. Wie verricht het onderzoek? Het onderzoek wordt verricht onder verantwoordelijkheid van Maurice de Greef. Hij is bestuurder van Qwasp en daarnaast...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:36 PM
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Ad 5. Hoe lang worden de gegevens bewaard? De namen van betrokkenen worden in de dataset direct na verkrijging vervangen door een persoonlijke code. Na ...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:40 PM
Waar worden de gegevens bewaard?
Ad 6. Waar worden de gegevens bewaard? Voor de opslag van de data wordt gebruik gemaakt van de dataservers van Microsoft (middels Microsoft Azure).  
Do, 19 Nov, 2020 at 2:41 PM
Wie is eigenaar van de persoonsgegevens?
Ad 7. Wie is eigenaar van de persoonsgegevens? De persoonsgegevens zijn niet te beschouwen als een zaak, waarvan iemand eigenaar kan zijn. Zodra ze niet...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:43 PM
Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens?
Ad 8. Wie is eigenaar van de geanonimiseerde gegevens? De geanonimiseerde gegevens worden in een database bewaard, die wordt beheerd door Qwasp BV. Deze...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:44 PM
Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?
Ad 9. Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist? Wanneer vaststaat dat deze geanonimiseerde gegevens geen persoonsgegevens zijn, is de AVG niet van ...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:51 PM
Heeft NMVE een functionaris voor gegevensbescherming?
Qwasp BV heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld, omdat op grote schaal en verspreid over geheel Nederland persoonsgegevens worden v...
Do, 19 Nov, 2020 at 2:53 PM