Ad 8. Worden de geanonimiseerde gegevens ook gewist?


Wanneer vaststaat dat deze geanonimiseerde gegevens geen persoonsgegevens zijn, is de AVG niet van toepassing. De gegevens zullen worden bewaard zolang dat voor onderzoeksdoeleinden noodzakelijk is. Qwasp blijft in ieder geval een hoge prioriteit geven aan adequate technisch en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.