Wat wordt er van ons verwacht?  

Van u wordt verwacht om de deelnemers te begeleiden tijdens het invullen.


Wanneer neem ik de Vragenlijst/Toets af?

Een keer aan het begin van het traject en een keer na 15 weken.    

Hoelang moeten de deelnemers een traject zitten? De deelnemers moeten minstens 12 weken in traject zitten.  


Hoeveel deelnemers worden bevraagd, wat is het minimum aantal deelnemers ? 

Vanaf 25 deelnemers.  

Hoelang duurt het invullen van een vragenlijst? 

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 40 minuten.

Hoelang duurt het maken van een toetst?

Het invullen van een toets duurt circa 60 minuten.

  

Kan ik als begeleider een demo toets inzien?

U kunt een account aanvragen;  Demo account aanvraag. Waar kan ik accounts aanvragen? Stuur een bericht aan de accounts@qwasp.eu

 

Wie kan mij helpen bij een storing of andere vragen, waar kan ik instructies opvragen?

Stuur een bericht aan de helpdesk@qwasp.eu

Kunnen wij meerdere Vragenlijsten, Toetsen bestellen? 

Ja, dat is mogelijk stuur een email aan; 

Stuur een bericht aan de helpdesk@qwasp.eu

Kunt u mij meer informatie geven over de impactmeting?

Ja, dat is mogelijk stuur een email aan; 

Stuur een bericht aan de helpdesk@qwasp.eu